Bộ thiệp bao gồm:
1 bao thư, 2 ruột đơn hoặc 1 ruột đôi
Phong bì: 1 bao thư nắp nhọn kích thước (13*18cm)
Ruột thiệp: 2 ruột đơn (12*17cm) hoặc 1 ruột đôi (24*17cm)
Chất liệu giấy:
Giấy Ford:
Không mùi, không nhũ, định lượng 200 gsm
Giấy Mỹ Thuật Z House:
Có mùi thơm, ánh nhũ, định lượng 230 gsm
Công nghệ in: In 4 màu Kỹ Thuật Số trên máy Fuji Xerox